Online Sertifika Programları

E-Devlet Onaylı Sertifika Programları ile kişisel yetkinliğinizi belgelendirin!

Çevresel, Sosyal ve Ekonomik Sürdürülebilirlik
Sertifika Programı

11 Eğitim
89 Bölüm
792 Dakika
10 Eğitmen
11 Eğitim
89 Bölüm
792 Dakika
10 Eğitmen

Bu sertifika programı, sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarına odaklanarak sürdürülebilir kalkınmanın ilke ve uygulamalarına yönelik örnekler ve bilgiler sunmaktadır. Bununla birlikte 21. yüzyılın çevresel, sosyal ve ekonomik zorluklarını sürdürülebilirlik çerçevesinde ele almak için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgiler yer almaktadır. Bu sertifika programıyla birlikte sürdürülebilirlik bilincine dair farklı bir deneyim edineceksiniz.

Bu Sertifika Programında Yer Alan Eğitimler

Sürdürülebilir Gelecek İçin İşletmenizin Rolü: Çevresel ve Sosyal Sorumluluklar

Sürdürülebilir Gelecek İçin İşletmenizin Rolü: Çevresel ve Sosyal Sorumluluklar

Prof. Dr. Ebru Canan SOKULLU

74 Dakika

Günümüzde sıkça karşılaştığımız sürdürülebilirlik kavramı aslında ne anlama gelmektedir? Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bizlere neleri anlatmaktadır? Bizler sürdürülebilir bir dünya için neler yapabiliriz? Bu eğitimde Prof. Dr. Ebru Şule Canan Sokullu ile tüm bu sorulara yanıt ararken...

Eğitim detayları için tıklayınız.

Kötü Günlerin Peşinde: İklim Krizinin Geleceğe Etkileri

Kötü Günlerin Peşinde: İklim Krizinin Geleceğe Etkileri

Okan PALA

116 Dakika

İnsan eli ile oluşturulan yıkım ve buna bağlı olan ekosistem değişikliğinin sonucu, yeni bir çağ kavramını ortaya çıkarmıştır: Antroposen Çağı. İklim, karbon, adalet, sürdürülebilirlik gibi çeşitli kavramları barındıran bu yok oluş çağı, harekete geçmek ve önlem almak üzerine birço...

Eğitim detayları için tıklayınız.

Antroposen Çağında İşletmeniz İçin Yeni Fırsatlar: Çevre, Toplum ve Ekonomi Üçgeninde Yeni Yaklaşımlar

Antroposen Çağında İşletmeniz İçin Yeni Fırsatlar: Çevre, Toplum ve Ekonomi Üçgeninde Yeni Yaklaşımlar

Okan PALA

95 Dakika

İnsanlığın dünyaya olan etkisi, antroposen çağı olarak isimlendirilen yeni bir jeopolitik çağı ortaya çıkarmıştır. İnsanlığın dünyadan etkilendiği bir zamandan, insanın dünya üzerinde baskın olduğu bir dönem... Peki antroposen çağında kurumlar nasıl bir yönetim politikası izlemelidir? ...

Eğitim detayları için tıklayınız.

Sürdürülebilir Gastronomi: Lezzetli ve Etik Yiyeceklerin Peşinde

Sürdürülebilir Gastronomi: Lezzetli ve Etik Yiyeceklerin Peşinde

Reha TARTICI

56 Dakika

Gastronomi; sosyal, ekonomik ve çevresel ekosistemi dikkate alan tüketim ve üretim odaklı bir gıda sistemi yaklaşımıdır. Günümüzün öne çıkan kavramlarından olan sürdürülebilirlik, yemek ve kültür harmanından oluşan gastronomi kavramı ile bir araya gelmiş ve sürdürülebilir gastronomi terimi ...

Eğitim detayları için tıklayınız.

İşletmenizi Geleceğe Taşıyın: Etik Yönetim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

İşletmenizi Geleceğe Taşıyın: Etik Yönetim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Melek EYİGÜNLÜ

107 Dakika

Günümüzde kurumların yegâne amacı şirket kârını maksimize etmek midir? Şirketler için sorumluluk nasıl ele alınabilir? İnsanlara yardım etme içgüdümüzün temelinde kendimiz mi bulunuruz yoksa başkaları mı vardır? Modern iş dünyası, birtakım etik değerleri ve sorumlulukları bir aktör olara...

Eğitim detayları için tıklayınız.

Toplumsal Cinsiyet ve Suçla Mücadele: Farkındalık ve Eşitlik İçin Bilinçlenin

Toplumsal Cinsiyet ve Suçla Mücadele: Farkındalık ve Eşitlik İçin Bilinçlenin

Prof. Dr. Mine ÖZAŞÇILAR ÖZTÜRK

48 Dakika

Suç nedir? Toplumsal cinsiyet rolleri suç işleme oranlarını etkiler mi? İnsanlık tarihi boyunca, suç ve toplumsal cinsiyet rolleri birbiriyle en çok ilişkilendirilen parametreler olarak öne çıkmıştır. Bu bağlamda, bireyin eğitim düzeyi, mesleği ve gelir durumu gibi demografik özellikleri ile suç i...

Eğitim detayları için tıklayınız.

Türkiye'de Hayvanların Korunması: Hayvan Haklarının Yasal Boyutları Üzerine Bir Eğitim

Türkiye'de Hayvanların Korunması: Hayvan Haklarının Yasal Boyutları Üzerine Bir Eğitim

Dr. Öğr. Üyesi Serkan KÖYBAŞI

55 Dakika

Hayvan hakları konusu, ülkemizde ve dünyada karmaşık bir politikaya dayanır. Peki, hayvanların hukuktaki yeri nedir? Hayvanlara yönelik hangi kanunlar bulunmaktadır? Kanun hayvanların haklarını nasıl belirtmektedir? Tüm bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını Dr. Serkan Köybaşı ile bu eğitimd

Eğitim detayları için tıklayınız.

İnsan Sermayesi Yatırımlarınızı Güçlendirin: İşletmenizin En Değerli Varlığı

İnsan Sermayesi Yatırımlarınızı Güçlendirin: İşletmenizin En Değerli Varlığı

Prof. Dr. Tunç BOZBURA

54 Dakika

Yeni nesil insan kaynakları yönetimi nasıl olmalıdır? İnsan sermayesine nasıl yatırım yapılır? 2020’li yıllar için çalışma koşulları nasıl düzenlenmelidir? İnsan sermayesinde yeni nesil değerlendirmeler nasıl yapılmalıdır? Protean kariyer kavramı nedir? İşte tüm bu soruların cevabını ...

Eğitim detayları için tıklayınız.

Dijital Dönüşümle Yenilenen Ofisler: Modern Çalışma Ortamlarının Tasarımı

Dijital Dönüşümle Yenilenen Ofisler: Modern Çalışma Ortamlarının Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi Suzan GİRGİNKAYA AKDAĞ

61 Dakika

Her ne kadar teknoloji bugün artık yer ve zamandan bağımsız çalışma imkanı sunuyor olsa da, birlikte iş yapmak için bir arada olunması gerektiği de bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte, teknolojinin sağladığı avantajlar sayesinde yeni nesil çalışma mekanlarının yaygınlaştığı görülmekted...

Eğitim detayları için tıklayınız.

Geleceğin Eğitimini Şekillendirmek: Toplum 5.0'dan Eğitim 5.0'a

Geleceğin Eğitimini Şekillendirmek: Toplum 5.0'dan Eğitim 5.0'a

Prof. Dr. Bilal DUMAN

60 Dakika

Teknolojik gelişmeler ve küreselleşen dünyanın getirmiş olduğu yeni toplum yapısı, toplumun evriminde Toplum 5.0 kavramını ortaya çıkarmıştır. Tüm toplumların temelinde yer alan eğitim ise, Toplum 5.0’da akıllı toplumların sağlanmasını ele almak amacıyla Eğitim 5.0 olarak nitelendirilmişti...

Eğitim detayları için tıklayınız.

Geleceğinizi Şekillendirin: Bireysel Birikim Yönetimi ve Finansal Bağımsızlık

Geleceğinizi Şekillendirin: Bireysel Birikim Yönetimi ve Finansal Bağımsızlık

Prof. Dr. Yaman Ömer ERZURUMLU

59 Dakika

Birikim yapmak uzun bir yolculuktur. Bu sürecin başarısı istikrar ve karalılık ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla istikrarlı bir biçimde ilerlemek için kişinin hedeflerini, ihtiyaçlarını, risklerini ve kısıtlılıklarını iyi belirlemesi gerekmektedir. Bu eğitimde Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu...

Eğitim detayları için tıklayınız.

  • Kurum ve kuruluşlarda sürdürülebilirlik konularını benimsemek isteyen tüm iş paydaşları
  • Gelişen dünyada sürdürülebilir bir kariyer ve sürdürülebilir bir sektör içerisinde bulunmak isteyen tüm iş paydaşları
  • İklim krizine ilişkin konularda farkındalık yaratmak isteyen tüm bireyler ve iş paydaşları
  • İş yönetimi ve etik konularında farkındalık yaratmak isteyen tüm bireyler
  • 21. Yüzyılın getirdiği yeni düzene uyum sağlamak isteyen herkes.
  • Sürdürülebilirlik ve çevre koruma alanında kariyer yapmakla veya inşaat, enerji ve ulaşım gibi çevre üzerinde önemli etkisi olan tüm iş paydaşları
Sertifika eğitimlerini tamamlayan kullanıcılara daha sonrasında çevrim içi değerlendirme sınavı uygulanacaktır. Değerlendirme sınavı sonucunda %70 ve üzeri başarı gösteren katılımcılar, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından sağlanan ve E-Devlet onaylı Çevresel, Sosyal ve Ekonomik Sürdürülebilirlik Sertifikası'nı almaya hak kazanacaklardır.
Sertifika eğitimlerini tamamlayan kullanıcılara daha sonrasında çevrim içi değerlendirme sınavı uygulanacaktır. Değerlendirme sınavı sonucunda %70 ve üzeri başarı gösteren katılımcılar, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından sağlanan ve E-Devlet onaylı Çevresel, Sosyal ve Ekonomik Sürdürülebilirlik Sertifikası'nı almaya hak kazanacaklardır.
Hemen satın al
E-Devlet Onaylı Sertifika Programları ile kişisel yetkinliğinizi belgelendirin!