Toplumsal Cinsiyet ve Suçla Mücadele: Farkındalık ve Eşitlik İçin Bilinçlenin

Prof. Dr.
Mine ÖZAŞÇILAR ÖZTÜRK

Stereotipler, tembel beyinlerin nefret etmek için yaratmış olduğu özelliklerdir.

Eğitim Hakkında

Stereotipler, tembel beyinlerin nefret etmek için yaratmış olduğu özelliklerdir.

Suç nedir? Toplumsal cinsiyet rolleri suç işleme oranlarını etkiler mi? İnsanlık tarihi boyunca, suç ve toplumsal cinsiyet rolleri birbiriyle en çok ilişkilendirilen parametreler olarak öne çıkmıştır. Bu bağlamda, bireyin eğitim düzeyi, mesleği ve gelir durumu gibi demografik özellikleri ile suç işleme oranları kriminoloji bilimi tarafından sıklıkla ele alınan değişkenler olmuştur. Bu eğitimde, Doç. Dr. Mine ÖZAŞÇILAR ÖZTÜRK ile birlikte sosyoloji ve kriminolojinin ışığında toplumsal cinsiyet ve suç hakkında derinlemesine bir yolculuğa çıkıyor olacaksınız.

Eğitimin toplam süresi: 48 Dakika
Eğitim kategorisi: Yaşam

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

Eğitim Tanıtımı
1. Kriminolojide Kadınlar

Eğitim İçeriği

1. Kriminolojide Kadınlar

2. Stereotipler ve Biyolojik Yaklaşımların Rolü

3. İstatistiklerle Kadınlar ve Erkekler

4. Toplumsal Cinsiyet Nedir?

5. Günlük Hayatta Toplumsal Cinsiyet Rolleri

Eğitmen

Prof. Dr. Mine ÖZAŞÇILAR ÖZTÜRK
Sosyoloji
Prof. Dr. Mine ÖZAŞÇILAR ÖZTÜRK

Sertifika Programları