Kurumsal

Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırın, eğitim bütçenizi düşürün.

Hakkımızda

BAUGO, çeyrek asra yaklaşan süre boyunca eğitim sektörünün öncü kuruluşlarından olan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Üniversite’nin bünyesinde bulunan eduGO iş birliği ile oluşmuş bir eğitim markasıdır. Bu iş birliğinden gücünü alan BAUGO, 10 yılı aşkın süredir hem ulusal hem de uluslararası arenada faaliyet gösteren birçok kurum için uzaktan eğitim, çevrimiçi öğrenme, e-öğrenme ve eğitimde dijital dönüşüm konularında hizmet sunmaktadır.

Yaşam boyu öğrenmenin, hem bireysel hem de örgütsel düzeyde başarının anahtarı olduğu vizyonuyla yoluna devam eden BAUGO, tüm hizmet ve faaliyetlerini bu doğrultuda sürdürmekte ve kurumlara çözüm ortaklığı yapmaktadır. Bu noktadan yola çıkarak öncelikle kurum bazında ihtiyaç analizleri yapılmakta ve elde edilen veriler ışığında kurumlar için özel yol haritaları hazırlamaktadır. Eğitimi bir süreç olarak ele alan BAUGO, hazırlanan bu yol haritasında atılacak tüm adımlarda kurumların yanında olarak bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanması için rehberlik etmektedir.

Bünyesinde bulunan çeşitli alanlardan eğitim başlıkları, yapılan geniş araştırmalar sonucunda belirlenmiş olup uzman eğitmen kadrosuyla yetişkin eğitimine uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Sektörel deneyimi olan akademisyenlerle, yeni nesil gelişim akademisi! BAUGO, bireylerin kişisel ve mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve beceriler kazandırarak hayat boyu öğrenme deneyimlerini zenginleştirecek içerikler sunmaktadır.

BAUGO; eğitim teknolojileri, grafik ve video tasarım alanında uzmanlardan oluşan ekibiyle, bilimsel altyapı ve yenilikçi bakış açısıyla sürekli daha iyi ve etkili yeni ürünler ortaya koymaya gayret etmektedir. Eğitim teknolojileri alanının gelişimine yön veren lider bir marka olma yolunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Misyonumuz

Bireylerin ve kurumların, en yüksek potansiyellerine ulaşabilmeleri için sürekli gelişen sektörlere yönelik güncel eğitimler sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz ile yalnızca kurum içi üretkenliğin artmasını değil; aynı zamanda bireylerin kişisel etkinliğinin ve iyi olma halinin de desteklenmesini amaçlıyoruz.

Vizyonumuz

BAUGO’yu, kurumların, kuruluşların ve bireylerin hayat boyu öğrenme yolculuklarını ve beceri gelişimini kolaylaştıran; dinamik, canlı, değer temelli bir kurumsal öğrenme organizasyonu yapmak.

BAUGO alanında uzman tasarım ve eğitim teknolojileri ekibiyle birlikte, sahip olduğumuz uzaktan eğitim ve eğitim teknolojileri deneyimleri sayesinde misyonuna ulaşabilmek.

Kurum ve kuruluşların, hayat boyu öğrenme tecrübelerinin dijitalleştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlarında etkili çözümler sunmak.

Değerlerimiz

BAUGO olarak hem iş hem de özel hayatımızda uyguladığımız bir takım değerlere sahibiz. Bunlar, bireysel ve profesyonel sınırlarımızı tanımlamanın yanı sıra yaklaşımımızı da güçlendirmektedir:

  • Tüm paydaşlarımız bizim için özel ve değerlidir.

  • Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimize ve sonuçlarına önem veriyoruz.

  • Verilen hizmetlerin kalitesinin sorumluluğunu alıyoruz.

  • Tüm ilişki ve iş birliklerimizde, dürüstlük ve şeffaflığa inanıyoruz.

  • Kurumun büyümesiyle birlikte çalışanların da büyümesine imkan sağlıyoruz.

  • Gelişime yatırım yapıyor ve destekliyoruz.

  • Paydaşlarımız için değer yaratıyoruz.

İyi bir eğitim, iyi liderler yaratır; iyi liderler ise olumlu tutumlar.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

BAUGO olarak başarıyı sadece finansal kazanç olarak tanımlamamaktayız. Bizler için başarı, sosyal, çevresel ve ekonomik performansın eşit derecede öneme sahip olduğu bir çerçeveyi kapsamaktadır.

BAUGO’nun temel felsefesinde, bireylerin ve kurumların sürdürülebilir ve sorumlu gelişimi bulunmaktadır. Şeffaf ve hesap verebilir iş modelimiz ile bünyemizde yer alan çalışanlarımız için uygun çalışma koşulları, eşit istihdam fırsatı ve çevreye duyarlı çalışma uygulamaları sağlamaktayız. BAUGO olarak topluluk yaşam standartlarına ve sosyal konulara olumlu katkıda bulunmayı hedefleyen, sürdürülebilirlik ve çevre projelerine de destek sunmaktayız.

Kurumsal Logolarımız

Tüm boyutlandırmalar, açık/koyu zemin üzerine, kullanımlar için aşağıdaki logo paketini inceleyiniz.

LOGO PAKETİNİ İNDİR