İşletmenizi Geleceğe Taşıyın: Etik Yönetim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk


Melek EYİGÜNLÜ

Sapere aude: Bilmeye cesaret edin.

Eğitim Hakkında

Sapere aude: Bilmeye cesaret edin.

Günümüzde kurumların yegâne amacı şirket kârını maksimize etmek midir? Şirketler için sorumluluk nasıl ele alınabilir? İnsanlara yardım etme içgüdümüzün temelinde kendimiz mi bulunuruz yoksa başkaları mı vardır? Modern iş dünyası, birtakım etik değerleri ve sorumlulukları bir aktör olarak üstlenebilmelidir. Bu bağlamda bağış kavramından yola çıkarak, yardım etmenin kökenlerini Melek Eyigünlü ile felsefe eşliğinde keşfediyor olacaksınız.

Eğitimin toplam süresi: 107 Dakika
Eğitim kategorisi: İş Dünyası

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

Eğitim Tanıtımı
1. Günümüz Dünyasında İşletmelerin Sorumlulukları

Eğitim İçeriği

1. Günümüz Dünyasında İşletmelerin Sorumlulukları

2. Toplum 5.0 ve Öncesi: Sorgulama

3. Hayır: Yardım ve Güç

4. Çevresel Kalkınma: Yeşil Mutabakat

5. Bağışın Kökenlerine Genel Bakış

6. Hayırseverlik ve Ödev Ahlakı

7. Deontoloji ve Görev Türleri

8. Doğal Hukuk Görüşü ve Etik

9. Normatif Etik: Sonuçsalcılık ve Faydacılık

10. Normatif Etik: Alturizm ve Egoizm

11. Kime Karşı Sorumluyuz?

Eğitmen

 Melek EYİGÜNLÜ
Sosyal Sorumluluk
Melek EYİGÜNLÜ

Sertifika Programları

Bu dersin ait olduğu sertifika programları aşağıda listelenmiştir.