Geleceğin Eğitimini Şekillendirmek: Toplum 5.0'dan Eğitim 5.0'a

Prof. Dr.
Bilal DUMAN

Yetenek çalışmayla ve çabayla gelişir.

Eğitim Hakkında

Yetenek çalışmayla ve çabayla gelişir.

Teknolojik gelişmeler ve küreselleşen dünyanın getirmiş olduğu yeni toplum yapısı, toplumun evriminde Toplum 5.0 kavramını ortaya çıkarmıştır. Tüm toplumların temelinde yer alan eğitim ise, Toplum 5.0’da akıllı toplumların sağlanmasını ele almak amacıyla Eğitim 5.0 olarak nitelendirilmiştir. Peki, yeni toplumun anahtarı olan Eğitim 5.0’da bireyin rolleri ve gelişimi nasıl olmalıdır? Teknoloji eğitimde nasıl ele alınmalıdır? Toplum 5.0’dan başlayarak, Eğitim 5.0’ın tüm inceliklerini bu eğitimde Prof. Dr. Bilal Duman ile keşfediyor olacaksınız.

Eğitimin toplam süresi: 60 Dakika
Eğitim kategorisi: Yaşam

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

Eğitim Tanıtımı
1. Toplum 1.0’dan Toplum 5.0’a Yolculuk

Eğitim İçeriği

1. Toplum 1.0’dan Toplum 5.0’a Yolculuk

2. Toplum 5.0’da Teknoloji Devrimi

3. Eğitim 5.0’a Başlarken

4. Sorularla Eleştirel Düşünmek

5. Eğitim 5.0’da Bireyin Keşfi

6. Dijital Dönüşümde Okuryazarlık ve Paradigmalar

7. Bireyin Özgürlüğü ve Aydınlanma

8. Eğitim 5.0’da Düşünme ve Davranışlar

Eğitmen

Prof. Dr. Bilal DUMAN
Eğitim
Prof. Dr. Bilal DUMAN

Sertifika Programları

Bu dersin ait olduğu sertifika programları aşağıda listelenmiştir.