Etkin Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı

E-Devlet Onaylı Sertifika Programları ile kişisel yetkinliğinizi belgelendirin!

8 Eğitim - 61 bölüm - 453 dakika - 6 Eğitmen

Ürün çeşitliliğindeki artış, değişen tüketici ihtiyaçları ve alışkanlıkları, şirketlerin sadık müşteri portföyü kazanmalarına yönelik geliştirmeleri gereken stratejileri daha önemli hale getiriyor.

Bu sertifika programı ile, ürün odaklılıktan değer odaklılığa geçiş yapmak ve pazarlama açısından güçlenmek isteyen birey, yönetici ve kurumlara yönelik profesyonel bilgilere erişebileceksiniz. Bu eğitim yolculuğunda, öncelikle pazarlama ve iş dünyasındaki yeni trendlere, daha sonra bireylerin satın alma kararlarını etkileyen nörolojik ve duyusal pazarlama stratejilerine ulaşabileceksiniz. Bu önemli stratejik detayların yer aldığı eğitimlerin yanı sıra markanıza ait bir hikâye yaratmanız ve medyanın gücünü kullanabilmeniz için etkili öneriler de sizlere sunuluyor olacaktır. Tüm bunların yanında yalnızca ürüne yönelik değil; kişisel markanızı yaratmaya ve sürdürülebilir hale getirmeye yönelik ipuçlarına da ulaşabileceksiniz.

Etkin pazarlama süreci, ikna ve etki becerilerini gerektirir. Bu sertifika programı kapsamında, ürününüzü doğru ifade edebilmek ve mesajınızı doğru sunmak için izlenmesi gereken yollara da ulaşıyor olacaksınız. Son olarak pazarlama ile ilişkili bir kavram olan girişimcilik dünyasına ilişkin derin bir keşfe çıkıyor olacaksınız.

Etkin Pazarlama Yönetimi’nin inceliklerinin yer aldığı eğitimlere ulaşmak için hemen başlayın!

Pazarlama ve İş Dünyasında Değişen Teknolojiler ve Yeni Trendler

63 Dakika
Teknoloji gelişimine bağlı olarak, pazarlama stratejileri de değişim gösteriyor. Güncel yaklaşımları, etkili ve verimli bir şekilde pazarlama stratejilerine aktarırken, teknolojinin gücünden yararlanmak bir zorunluluk haline geliyor. Teknolojinin erişilebilirliğinin kolaylaştığı günümüzde, yapay zeka, robotlar ve üç boyutlu teknolojiler pazarlamanın temelini oluşturmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Kazım Selçuk Tuzcuoğlu ile teknoloji temelli pazarlama stratejileri geliştirme deneyimine katılmaya var mısınız?

Tüketici Psikolojisi ile Nöropazarlamaya Giriş

47 Dakika
Bir ürünü satın alırken neye göre karar veririz? Ürünün paketi, satın alma kararımızı etkiler mi? Nöroloji ve pazarlama arasında nasıl bir bağ vardır? Beynimiz satın alma sürecinde nerede rol alır? Tuzak pazarlamanın örnekleri nelerdir? Bu eğitimde, günümüzün yaygın yaklaşımlarından biri olan nöropazarlamayı Dr. Öğr. Üyesi Neşe SARUHAN ile birlikte ele almaya hazır mısınız?

Duyusal Pazarlama

57 Dakika
Daha önce hiç duyusal pazarlama kavramı ile karşılaştınız mı? Pazarlama stratejisi geliştirirken duyulardan nasıl yararlanabilirsiniz? Güçlü bir pazarlama stratejisi için hangi duyular ön plana çıkmaktadır? Duyusal pazarlamaya ilişkin tüm bu sorularınızın cevaplarını ve daha fazlasını, Dr. Öğr. Üyesi Kazım Selçuk Tuzcuoğlu ile bu eğitimde keşfediyor olacaksınız.

Marka Yaratma ve Sosyal Medya Kullanımı

59 Dakika
Medyanın gücünden faydalanarak markanızı büyütmek mi istiyorsunuz? Markanız için sosyal medya ve yeni medyadan nasıl yararlanabileceğinizi mi merak ediyorsunuz? Markanız için bir influencer ile çalışmayı mı düşünüyorsunuz? Markanıza bir hikaye mi yazmak istiyorsunuz? Gelişen ve değişen medyanın ışığında, markanızı güçlendirebilmek için Dr. Öğr. Üyesi Kazım Selçuk Tuzcuoğlu ile bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

Kişisel Marka Yönetimi

63 Dakika
Bir grup ya da topluluk nezdinde bireyin uzmanlığı, tecrübesi ve başarıyla bıraktığı izlenimlerin toplamı kişisel markayı oluşturmaktadır. Bu nedenle, kişisel marka inşa etme sürecinin temel soruları bireyi tanımlayan uzmanlığın, deneyimlerin ve başarıların neler olduğuna yöneliktir. Ancak bireyi ayırt edici kılan kişisel özelliklerinin yanı sıra; bulunduğu çevre, politik koşullar ve kültür gibi öğeleri de yorumlama ve bütünleştirme biçimi de kişisel markanın parçasıdır. Dolayısıyla kişisel marka oluşturma ve yönetme sürecinde, bütüncül bir bakış açısı gerektirir. Bununla birlikte sürdürülebilirlik kişisel marka için önemli anahtar kelimelerden birisidir. Özetle başarılı bir kişisel marka oluşturma ve yönetimi, çok katmanlı düşünerek iyi planlama ile mümkündür. Bu eğitimde, Doç. Dr. Gülberk Gültekin Salman kişisel marka oluşturma ve yönetimine ilişkin tüm ipuçlarını sizlerle paylaşıyor.

İkna ve Etki Becerileri

60 Dakika
Empati nedir? Sempati nedir? Bir mesajı karşı tarafa doğru şekilde sunmak için nasıl stratejiler izlenmeli? Vücut dilinizi etkili şekilde kullanmak için ne gibi yollar izlemek gerekir? Dr. Öğr. Üyesi Şafak Şahin'in, tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlasını paylaştığı bu eğitime katılmak ister misiniz?

Nasıl Unicorn Olunur?

45 Dakika
Unicorn girişim nedir? Unicorn girişim kavramı nereden ortaya çıkmıştır? Unicorn girişimleri oluşturan unsurlar nelerdir? Günümüzde girişimcilik ve girişimler hem Türkiye’de hem de global pazarda önemli bir noktaya geliyor. Bu noktada öne çıkan kavramlardan birisi ise Unicorn Girişim. Girişim dünyasına katılmak mı istiyorsunuz? Yeni bir girişiminiz mi var? Halihazırda olan bir girişimi ileri mi taşımak istiyorsunuz? Bu eğitimde Doç. Dr. Adnan Veysel Ertemel ile girişimcilik ekosistemine ve Unicorn girişimler hakkında derin bir keşfe çıkıyor olacaksınız.

Etkili Sunum Tasarlama Teknikleri

48 Dakika
Bir konu hakkında sunum yaparken mesajınızın dinleyiciler tarafından unutulmamasını ister misiniz? Peki Sunum sonunda, tüm dinleyicilerin sunumunuzdan övgü dolu sözlerle bahsetmesini ister misiniz? Eğer bu sorulara yanıtınız “evet” ise Doç. Dr. Yavuz SAMUR sunum tasarımı için bilimsel olarak kanıtlanmış önerilerini bu eğitimde paylaşıyor.
  • Pazarlama dünyasında gelişen teknolojileri ve trendleri kendi sektörlerine dahil etmek isteyen tüm yöneticiler.
  • Bireysel markalarını oluşturmak isteyen ve güçlendirmek isteyen herkes.
  • Marka yönetim süreçlerinde nöropazarlama, sosyal medya kullanımı, duyuların kullanımı gibi kritik süreçlere yer vermek isteyen tüm satış ve pazarlama uzmanları.
  • Yeni girişimler başlatmak isteyen ya da halihazırdaki girişimlerini zirveye taşımak isteyen tüm girişimciler.
  • Pazarlama süreçlerinde sunum tasarlama, ikna ve etki becerileri ve duyguları efektif bir şekilde kullanmak isteyen tüm iş paydaşları.
Sertifika eğitimlerini tamamlayan kullanıcılara daha sonrasında çevrim içi değerlendirme sınavı uygulanacaktır. Değerlendirme sınavı sonucunda %80 ve üzeri başarı gösteren katılımcılar, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından sağlanan ve E-Devlet onaylı Etkin Pazarlama Yönetimi sertifikasını almaya hak kazanacaklardır.