Marka Yönetimi: Kişisel Markanızı Yönetmek için Stratejiler

Doç. Dr.
Gülberk GÜLTEKİN SALMAN

Kim olduğunuzu, ne olduğunuzu ve becerilerinizin neler olduğunu anlayın ve farklılaşmaya çalışın.

Eğitim Hakkında

Kim olduğunuzu, ne olduğunuzu ve becerilerinizin neler olduğunu anlayın ve farklılaşmaya çalışın.

Bir grup ya da topluluk nezdinde bireyin uzmanlığı, tecrübesi ve başarıyla bıraktığı izlenimlerin toplamı kişisel markayı oluşturmaktadır. Bu nedenle, kişisel marka inşa etme sürecinin temel soruları bireyi tanımlayan uzmanlığın, deneyimlerin ve başarıların neler olduğuna yöneliktir. Ancak bireyi ayırt edici kılan kişisel özelliklerinin yanı sıra; bulunduğu çevre, politik koşullar ve kültür gibi öğeleri de yorumlama ve bütünleştirme biçimi de kişisel markanın parçasıdır. Dolayısıyla kişisel marka oluşturma ve yönetme sürecinde, bütüncül bir bakış açısı gerekir. Bununla birlikte sürdürülebilirlik kişisel marka için önemli anahtar kelimelerden birisidir. Özetle, başarılı bir kişisel marka oluşturma ve yönetimi, çok katmanlı düşünerek iyi bir planlama ile mümkündür. Bu eğitimde, Doç. Dr. Gülberk Gültekin Salman kişisel marka oluşturma ve yönetimine ilişkin tüm ipuçlarını sizlerle paylaşıyor.

Eğitimin toplam süresi: 63 Dakika
Eğitim kategorisi: İş Dünyası

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

Eğitim Tanıtımı
1. Kişisel Marka Yönetimi İçin Pazarlamaya Giriş  

Eğitim İçeriği

1. Kişisel Marka Yönetimi İçin Pazarlamaya Giriş  

2. Marka Değeri ve Markalaşma  

3. Özgün Marka ve Çerçevesi  

4. Kişisel Markada Dış Analiz  

5. Kişisel Markada İç Analiz  

6. Kişisel Markada Farklılaşmak  

7. Kişisel Markanın Geleceği  

Eğitmen

Doç. Dr. Gülberk GÜLTEKİN SALMAN
Marka Yönetimi
Doç. Dr. Gülberk GÜLTEKİN SALMAN