Prof. Dr. Ela ÜNLER

İnsan Kaynakları Yönetimi

Ela ÜNLER
Prof. Dr. Ela ÜNLER

Hakkında

Akademik yaşamına 23 yılı aşan bir zamandır devam etmekte olan Ela Ünler, yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi’nde tamamlayarak aynı üniversitede akademik çalışma hayatına başlamıştır. 2007 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Ana Bilimdalı Organizational Behavior alanından doktor ünvanını almıştır. Uluslararası hakemli bilimsel dergilerde birçok makalesi olan Ünler’in araştırma konuları; Duygusal Emek, İş Yerinde Zorbalık (psikolojik taciz), Örgüte Bağlılık, Örgütsel Adalet, Tutumlar, Çalışan Sesi, Motivasyon, Çalışma Değerleri ve Liderliktir. Ünler’in ilk kitabı “Duygusal Emek Davranışlarının Çalışanların İş Sonuçlarına Etkisi” Ekim 2007’de, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı” adlı kitap bölümünün yer aldığı “Çalışma Yaşamında Davranışlar” kitabı Ekim 2009’da, “The Effect of Emotional Labor on Work Outcomes” kitabı 2011’de, “Örgütsel Adaletin Peşinde” kitabı Ekim 2015’de; “Kapı Çalınıyor Duyan Var mı?” ve “Çalışma Değerleri ve Kurum İçi Faydalı Davranışlar; Vatandaşlık Davranışı ve Çalışan Sesi”, “Motivasyon Yönetimi” kitap bölümleri sırasıyla “Örgüt Yönetimi” (2015), “Değerli İnsana Değerli çalışmalar” (2017) ve “Örgütsel Davranış (2019)” kitaplarında yayınlanmıştır.

Ela Ünler profesyonel eğitmen olarak, “Bireyi Anlamak”, “Beynimiz ve Karar Alma”, “Eğitimcinin Eğitimi”, “Ekip Oluşturma”, “Seçme ve Yerleştirme”, “Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri”, “Değişim Yönetimi”, “İş Tutumlarının Gelişimi ve Yönetimi”, “VUCA Dünyasında Liderlik”, “Duygu Yönetimi”, “Duygusal Zeka”, “Uzaktan Yönetim ve Liderlik”, “İlişki Yönetimi”, “Çalışan Sesi”, “Yeni Nesil İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Çalışan Deneyimi Yaratma”, “Kişisel Farkındalık”, “Kurumsal İyi Olma” gibi eğitimler vermektedir.
İnsan Kaynakları Danışmanlığı yaptığı ve son dönem eğitim verdiği kurumlar arasında, PepsiCo, Unilever, Novartis İlaç, Alternatifbank, Penta, CEVA Lojistik, Ford, ICBC, Farplas, AKİŞ GYO, TEB, Anadolu Sigorta ve EVYAP bulunmaktadır.

Ünler, 2012 Ekim ayında ‘Yönetim ve Organizasyon’ alanında Doçentlik, 2018 Mayıs’ta aynı alanda Profesörlük unvanını kazanmıştır. 2012 Ekim-2016 Ocak döneminde Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Müdür Yardımcılığı yapan Ünler halen aynı üniversitenin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Telecom Ecole de Management (Paris), Siena Üniversiteleri (İtalya) ve University of Hertfordshire (İngiltere) dersler vermiştir. PERYÖN Eğitim Akademi ve Common Purpose gibi kuruluşlarda üye, International Journal of Conflict Management, Review of Managerial Science, EURAM, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme dergilerinde hakem olarak görev almaktadır.

Ünler ayrıca Pozitif Psikoterapi ve Beden Psikoterapi Danışmanlık Sertifikasına sahip olup Gestalt Psikoterapi eğitimi devam etmektedir.

Eğitimler