Prof. Dr. Ela ÜNLER

İnsan Kaynakları Yönetimi

Ela ÜNLER
Prof. Dr. Ela ÜNLER

Hakkında

Akademik yaşamına 23 yılı aşan süredir devam etmekte olan Ela Ünler, yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesinde tamamlayarak aynı üniversitede akademik çalışma hayatına başlamıştır. 2007 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Ana Bilim Dalı Organizational Behavior alanında doktor unvanını almıştır. Uluslararası hakemli bilimsel dergilerde birçok makalesi olan Ünler’in araştırma konuları: Duygusal emek, iş yerinde zorbalık (psikolojik taciz), örgüte bağlılık, örgütsel adalet, tutumlar, çalışan sesi, motivasyon, çalışma değerleri ve liderliktir. Ünler’in ilk kitabı “Duygusal Emek Davranışlarının Çalışanların İş Sonuçlarına Etkisi” Ekim 2007’de, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı” adlı bölümünün yer aldığı “Çalışma Yaşamında Davranışlar” kitabı Ekim 2009’da, “The Effect of Emotional Labor on Work Outcomes” kitabı 2011’de, “Örgütsel Adaletin Peşinde” kitabı Ekim 2015’te; “Kapı Çalınıyor Duyan Var mı?” ve “Çalışma Değerleri ve Kurum İçi Faydalı Davranışlar; Vatandaşlık Davranışı ve Çalışan Sesi”, “Motivasyon Yönetimi” kitap bölümleri sırasıyla “Örgüt Yönetimi” (2015), “Değerli İnsana Değerli çalışmalar” (2017) ve “Örgütsel Davranış (2019)” kitaplarında yayınlanmıştır.

Eğitimler