Dr. Öğr. Üyesi Burçak VATANSEVER DURMAZ

İnsan Kaynakları Yönetimi

Burçak  VATANSEVER DURMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Burçak VATANSEVER DURMAZ

Hakkında

Burçak Vatansever Durmaz lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamış, bunun yanı sıra Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi lisans derecesine de sahip olmuştur. Aynı zamanda Portsmouth Üniversitesi İşletme Bölümünden de lisans derecesine sahiptir. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans ve yine Bahçeşehir Üniversitesi’nden İşletme alanında doktora derecesini almıştır.

Doktora tezi “Yükseköğretim Kurumlarında Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme ve İletişim İklimiyle İlişkili İşveren Markası Algısı”dır. Aralık 2017'de Dr. Öğr. Üyesi unvanını almış olup yaklaşık 20 yıldır Bahçeşehir Üniversitesi'nde hem akademik hem de idari anlamda birçok görev üstlenmiştir.

Birçok ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makale ve yine ulusal ve uluslararası kitaplarda bölümleri bulunmaktadır. Daha önce Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Genel Sekreterliği görevini yürütmüş olup halen, BAU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Uzaktan Eğitim İşletme, Uzaktan Eğitim İnsan Kaynakları yüksek lisans programlarının koordinatörüdür.

Başlıca çalışma alanları stratejik yönetim, insan kaynakları ve örgütsel davranıştır.

Eğitimler