Yetenek Yönetimi: Çalışanı Elde Tutma Yolculuğu


Gülnur NARİN

Yetenek yönetimi çalışanların güvenli bir ortamda çalışmalarına ve aynı zamanda kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine zemin hazırlar.

Eğitim Hakkında

Yetenek yönetimi çalışanların güvenli bir ortamda çalışmalarına ve aynı zamanda kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine zemin hazırlar.

Yetenek yönetimi, organizasyonların yetenekli çalışanlarına odaklanarak onların potansiyellerini tanımlama, geliştirme ve elde tutma sürecidir. Bu eğitim, çalışanların potansiyellerini ortaya çıkararak onların verimliliklerini artırmak ve işletme hedeflerine uygun olarak yetenekleri yönetmek isteyen yöneticilere, insan kaynakları profesyonellerine ve bu konuda bilgi edinmek için kişiler için uygundur. Yetenek Yönetimi konusu hakkında tüm merak ettiklerinizi Gülnur Narin ile bu eğitimde bulabilirsiniz.

Eğitimin toplam süresi: 50 Dakika
Eğitim kategorisi: İnsan Kaynakları

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

  • SKA 8: İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek
  • SKA 16: Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak
Eğitim Tanıtımı
1. İş Yaşamında Yetenek Yönetimi 101

Eğitim İçeriği

1. İş Yaşamında Yetenek Yönetimi 101

2. Görev Tanımı ve İş Analizi

3. Hedefler ve Geri Bildirim

4. Yetkinlik Analizi ve Kariyer Haritaları

5. Performans Değerlendirme ve Sürdürülebilir Gelişme

6. Yetenek Yönetiminde Liderlik

7. Yetenek Yönetiminde Dijitalleşen İnsan Kaynakları

Eğitmen

 Gülnur NARİN
Yetenek Yönetimi
Gülnur NARİN

Sertifika Programları

Bu dersin ait olduğu sertifika programları aşağıda listelenmiştir.