Yaşamın Anlamını Keşfedin: Yaşamın Kato Hali


Günseli KATO

Doğruluk, İyilik, Güzellik!

Eğitim Hakkında

Doğruluk, İyilik, Güzellik!

Sanat, bir toplumun zamanla ürettiği ürünlerin bütünü olmakla birlikte; bireyin de hayatta bir duruş kazanmasını sağlar. Bu nedenle sanat, aslında herkesin yaşamında olması gereken yegâne şeydir. Günseli Kato,bu eğitimde kendi yaşamından enstanteleri ve sanatın ona nasıl mihmandarlık ettiğini anlatıyor.

Eğitimin toplam süresi: 55 Dakika
Eğitim kategorisi: Yaşam

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

  • SKA 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak
  • SKA 4: Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek
Eğitim Tanıtımı
1. Masumiyet: Çocukluk

Eğitim İçeriği

1. Masumiyet: Çocukluk

2. Gençlik Yıllarım: Kadim Kültür

3. Gençlik Yıllarım: Yeni Kültürler

4. Güneşin Doğduğu Yer: Japonya Serüveni

5. Kato Yolu: Japonya’dan Türkiye’ye

6. Shin, Zhen, Bi

Eğitmen

 Günseli KATO
Sanat
Günseli KATO

Sertifika Programları

Bu dersin ait olduğu sertifika programları aşağıda listelenmiştir.