İş Hukukunun Temel Taşı: Sözleşmeler Hukukuna Giriş

Doç. Dr.
Zafer KAHRAMAN

Dünya sözleşmeler etrafında dönüyor, hayatımız sözleşmeler etrafında şekilleniyor.

Eğitim Hakkında

Dünya sözleşmeler etrafında dönüyor, hayatımız sözleşmeler etrafında şekilleniyor.

Sözleşmeler, en genel anlamda toplumsal hayatı düzenleyen belgelerdir. Taraflar arasında iş sözleşmeleri, satış sözleşmeleri, kira sözleşmeleri ve ticari sözleşmeler gibi farklı amaçlarla sözleşmeler gerçekleştirilmektedir. Sözleşmelerin geçerlilikleri, ifa edilmesi ve ifa edilmemesi kanunlarla belirlenmiştir. Bu eğitimde, Doç. Dr. Zafer Kahraman, sözleşmelere ilişkin yasal prosedür ve kanuni kaidelerin neler olduğunu paylaşmaktadır.

Eğitimin toplam süresi: 68 Dakika
Eğitim kategorisi: İş Dünyası

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

  • SKA 16: Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak
Eğitim Tanıtımı
1. Sözleşmeler Hukukuna Giriş

Eğitim İçeriği

1. Sözleşmeler Hukukuna Giriş

2. Sözleşme Geçerliliği

3. Borçların İfasi

4. Sözleşme İfa Edilmezse Ne Olur?

5. Sözleşmenin Ayıplı İfası

Eğitmen

Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN
Sözleşmeler Hukuku
Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN

Sertifika Programları

Bu dersin ait olduğu sertifika programları aşağıda listelenmiştir.