İletişiminizi Görsel Hale Getirin: Yeni Nesil İletişimde Görselliğin Rolü

Doç. Dr.
Tolga HEPDİNÇLER

İletişim biçim değiştirirken, algılarımız ve duyularımız da etkilenir.

Eğitim Hakkında

İletişim biçim değiştirirken, algılarımız ve duyularımız da etkilenir.

İnsanlık kadar eski olan iletişim, bugün görselliğin gelişimine yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu değişim, bizlerin algılarını etkilerken toplumu yalnızca mutluluk odaklı hale getirmiştir. Geçmişe ait birkaç deneyimi biriktirmek için oluşturulan fotoğraf albümleri, bugün yerini binlerce birbirinin benzeri fotoğraf ve videonun bulunduğu arşivlere bırakmıştır. Bu eğitimde, bu değişimi ve değişimin bireyin algısı üzerindeki etkisini Dr. Öğr. Üyesi Tolga Hepdinçler ile derinlemesine incelemek ister misiniz?

Eğitimin toplam süresi: 56 Dakika
Eğitim kategorisi: İletişim

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

Eğitim Tanıtımı
1. Görsel Dünyaya Giriş

Eğitim İçeriği

1. Görsel Dünyaya Giriş

2. Görsel İletişimde Teknoloji Devrimi

3. Görsel Algı Değişimi ve Teknoloji

4. Görsel Kültürde Kimlik İnşası

5. Mutluluk Endüstrisi

6. Görsel İletişimde Beklentiler ve Gerçekler

Eğitmen

Doç. Dr. Tolga HEPDİNÇLER
İletişim Tasarımı
Doç. Dr. Tolga HEPDİNÇLER

Sertifika Programları

Bu dersin ait olduğu sertifika programları aşağıda listelenmiştir.