Herkes için Finansal Okuryazarlık Sertifika Programı

E-Devlet Onaylı Sertifika Programları ile kişisel yetkinliğinizi belgelendirin!

10 Eğitim - 56 bölüm - 580 dakika - 1 Eğitmen

Finans dünyasının hızla şekillendiği günümüz dünyasında, finansal kararlarımız ve eylemlerimiz arkasında bilgi ve becerilerin yer alması gerekmektedir. Bilgi ve beceriler ile donanan bireyler, finansal okuryazarlık dünyasında bilinçli yatırımcılar olacaklardır. Tablolar ve analizler eşliğinde, finansal okuryazarlığın eğlenceli dünyasına yönelik tüm önemli bilgileri bu sertifika programında bulabileceksiniz

Bireysel Birikim Yönetimi

59 Dakika
Birikim yapmak uzun bir yolculuktur. Bu sürecin başarısı istikrar ve karalılık ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla istikrarlı bir biçimde ilerlemek için kişinin hedeflerini, ihtiyaçlarını, risklerini ve kısıtlılıklarını iyi belirlemesi gerekmektedir. Bu eğitimde Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu başarılı bir yatırımcı olmanın ipuçlarını ve önerilerini paylaşmaktadır.

Finansal Tablolar

54 Dakika
Finans dünyası, tablolar ve analizlerden oluşan gizemli bir dünyadır. Bireysel yatırımcılar için önemli olan varlıklar, borçlar ve özsermaye kavramları, finansal tablolar aracılığıyla anlam kazanır. Bu eğitimde Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu ile bilanço tabloları ve gelir tablolarını örnekler eşliğinde inceliyor ve finans dünyasına giriş yapıyor olacaksınız.

Finansal Tablo Analizi

41 Dakika
Bilanço tabloları ve gelir tabloları sonrasında en önemli finansal tablolardan biri nakit akış tablolarıdır. Nakit pozisyonlarını ortaya koyan nakit akış tabloları, finansal hareketliliği özetlemekte ve yatırım süreçlerinde daha bilinçli kararlar almak için önem taşımaktadır. Bu eğitimde Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu ile nakit akış tablosunun bölümlerini ve örneklerle analiz süreçlerini ele alıyor olacaksınız.

Finansal Oran Analizi

60 Dakika
Finans süreçlerinde verimlilik ve kârlılık, bireylerin önem verdiği konular arasında yer alır. Bu noktada finansal oran analizi, kâr, verim, likidite gibi öngörüler eşliğinde mali tablolara yönelik karşılaştırmalar yapmayı ve kırmızı bayrakları tespit etmeyi sağlar. Bu eğitimde Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu ile finansal oran analizinde yer alan elementleri ve örneklerle finansal oran analizi yorumlamayı ele alıyor olacaksınız.

Paranın Zaman Değeri

48 Dakika
İnsanlar sahip oldukları birikimlerin ve paranın gelecekte durumunu her zaman merak etmiştir. Bu noktada, önemli bir kavram olan paranın zaman değeri önemli bir rol oynamaktadır. Paranın zaman değeri, bugün sahip olunan paranın, gelecekteki bir tarihte daha değerli olacağını ele alır. Bu eğitimde Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu ile paranın zaman değerine yönelik formülleri ve hesaplamaları dijital hesaplama araçları eşliğinde ele alıyor olacaksınız.

Proje Değerlendirme Teknikleri

70 Dakika
Bireyler ve işletmeler için sahip oldukları kaynakların kullanımı önemlidir. Bu nedenle, projeleri ve yatırımları planlarken, kaynakların kullanımına odaklanılarak en uygun projelerin seçilmesi gerekir. Projeler arasında değerlendirmeler yapılması ve değerlendirmeler sonucunda karar verilmesi için çeşitli teknikler bulunur. Bu eğitimde Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu ile proje değerlendirme tekniklerini çeşitli tablolar ve grafikler eşliğinde inceliyor olacaksınız.

Proje Nakit Akışı Hesaplaması

51 Dakika
Mevcut ve potensiyel projelerin incelenmesinde, nakit akışlarını ele almak ve gelir ve maliyetleri belirlemek gerekir. Projeler için nakış akışının oluşturulmasında bireylerin bilmesi gereken çeşitli prensipler ve değerler yer alır. Tüm bu bilgiler sonrasında projelerin nakit akışları karşılaştırılabilir. Bu eğitimde Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu ile proje-tabanlı nakit akışı hesaplamaları için bilinmesi gereken tüm önemli noktaları tablolar ve örnekler eşliğinde ele alıyor olacaksınız.

Duyarlılık ve Kaldıraç Analizi

51 Dakika
Finans, rakamların ve sayıların birbirini etkilediği bir dünyadır. Bazen finansal süreçler belirsizlikler bulunur ve bu belirsizliklerin finans süreçlerini nasıl etkileyeceği tartışılır. Bunun beraberinde, bazen borçların durumu öz kaynaklar için önem taşımaktadır. Bu durumlarda bireyler duyarlılık analizine ve kaldıraç analizine başvurmalıdır. Bu eğitimde Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu ile duyarlılık analizi ve kaldıraç analizine yönelik değerlendirmeleri tablolar ve analizler ile inceliyor olacaksınız.

Risk ve Getiri İlişkisi

56 Dakika
Yatırım süreçleri göz önünde bulundurulduğunda, riskin varlığı her zaman düşünülmeli ve buna göre hareket edilmelidir. Risk hesaplamalarında çeşitli hesaplama yöntemleri bulunur ve her yöntemin kendine özgü yorumu vardır. Getiriler değerlendirilirken, risk türleri ile incelenmeli ve finansal kararlar verilmelidir. Bu eğitimde Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu ile risk ve getiri ilişkisini çeşitli formüller ve grafikler eşliğinde ele alıyor olacaksınız.

Temel Finansal Piyasalar ve Kurumlar

59 Dakika
Birikim yapmak konusunda, bireylerin tercih edebileceği çeşitli piyasalar bulunmaktadır. Her piyasanın kendi kapsamında önemli noktaları ve kuralları vardır. Bireyler, yatırım yapmadan önce finansal piyasaları ve kurumları yakından tanımaları ve finansal kararlarını kuralları ile bilinçli bir şekilde alabilmelidir. Bu eğitimde Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu ile temel finansal piyasalar ve kurumlar hakkında çeşitli piyasaları kuralları ile ele alıyor ve değerlendiriyor olacaksınız.
  • Finans ve yatırım konularında kendini geliştirmek isteyen ve temel seviyede bilgi sahibi olmak isteyen herkes.
  • Kurum ve kuruluşlarında temel finansal süreçleri takip etmek isteyen tüm bireyler.
  • Projelerde mali konuları değerlendirmek ve temel hesaplamaları yapmak isteyen tüm proje yöneticileri.
  • Geleceği için birikim yapmak isteyen ve birikim yöntemlerini keşfetmek isteyen tüm bireyler.
Sertifika eğitimlerini tamamlayan kullanıcılara daha sonrasında çevrim içi değerlendirme sınavı uygulanacaktır. Değerlendirme sınavı sonucunda %80 ve üzeri başarı gösteren katılımcılar, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından sağlanan ve E-Devlet onaylı Herkes için Finansal Okuryazarlık sertifikasını almaya hak kazanacaklardır.