Dr. Öğr. Üyesi Büşra AKÇABOZAN KAYABOL

Sürdürülebilir İlişkiler

Büşra  AKÇABOZAN KAYABOL
Dr. Öğr. Üyesi Büşra AKÇABOZAN KAYABOL

Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Bölümü öğretim üyesi olan Dr. N. Büşra Akçabozan Kayabol 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi RPD Programı’ndan lisans derecesini almıştır. Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde aynı programda tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında bir yıl süre ile Arizona Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Temel ilgi ve araştırma alanları evlilik ve aile ilişkileri, romantik ilişkileri sürdürme, romantik ilişkilerde fedakarlık, uzak mesafe ilişkiler, iletişim ve çatışma çözme konularından oluşmaktadır. Evlilik ve aile danışmanlığı alanında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermekte, projelerde yer almakta, tezler ve araştırmalar yürütmekte ve seminerler düzenlemektedir.

Eğitimler