Doç. Dr. Burcu SAVAŞ KUTSAL

İş Hukuku

Burcu SAVAŞ KUTSAL
Doç. Dr. Burcu SAVAŞ KUTSAL

Hakkında

Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Burcu Savaş Kutsal, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de aynı üniversite bünyesinde gerçekleştirmiştir. Özel hukuk alanında doktor derecesi kazanan Burcu Savaş Kutsal; İşyerinde Manevi Taciz, İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi, Toplu İş Hukuku, İş Kanunları, Türk Sosyal Sigortalar Hukukunun Temel İlkeleri isimli kitapların da yazarıdır.

Hukuk alanında çeşitli çalıştay, panel, sempozyum, seminer ve konferanslara katılan Doç. Dr. Burcu Savaş Kutsal, Bahçeşehir Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesidir.

Eğitimler