Verilerin Gizli Potansiyelini Açığa Çıkarın: Makine Öğrenmesi Teknikleri

Doç. Dr.
Atınç YILMAZ

Dünyada var olduğumuz noktadan itibaren veri hep hayatımızda olmuştur.

Eğitim Hakkında

Dünyada var olduğumuz noktadan itibaren veri hep hayatımızda olmuştur.

Günümüzde her sektörde adını sıkça duyduğumuz iki kavram: makine öğrenmesi ve yapay zekâ. Dijital dönüşüm süreçlerinde verilerin anlam kazanmasını sağlayan bu teknolojiler, etkili bir kullanım ve derin bir anlayış gerektirmektedir. Kurumların insan iş gücünü destekleyecek olan bu makineler ve teknolojiler, bilinçli veri bilimciler ile anlam kazanacaktır. Sizler de bu eğitimde, Doç. Dr. Atınç Yılmaz ile makine öğrenmesinin temellerini ele alıyor olacaksınız.

Eğitimin toplam süresi: 58 Dakika
Eğitim kategorisi: İş Dünyası

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

  • SKA 9: Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek
Eğitim Tanıtımı
1. Makine Öğrenmesine Giriş: Öğrenme Kavramı

Eğitim İçeriği

1. Makine Öğrenmesine Giriş: Öğrenme Kavramı

2. Makine Öğrenmesinde Temel Kavramlar

3. Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi: Fark Nedir?

4. Algoritma Seçimi ve Öğrenme Süreci

5. Veriye Göre Öğrenme Türleri

6. Zamana Göre Öğrenme Türleri

Eğitmen

Doç. Dr. Atınç YILMAZ
Yapay Zekâ
Doç. Dr. Atınç YILMAZ

Sertifika Programları

Bu dersin ait olduğu sertifika programları aşağıda listelenmiştir.