Tüketicilerin Geleceğe Yolculuğu: Yeni Trendler ve Fırsatlar


Özge Didem ERDOĞAN

Önce Dijital !

Eğitim Hakkında

Önce Dijital !

Tüketim; üretilen malların ve hizmetlerin, ihtiyaç ve istekleri karşılamak amacıyla insanlar tarafından kullanılmasıdır. Özellikle pandemi sonrası hızlanan sosyal, ekonomik ve teknolojik dönüşümler tüketim alışkanlıklarımızı köklü bir şekilde değiştirmiştir. Değişen tüketim alışkanlıkları ürün ve hizmet sağlayıcıları açısından da büyük bir değişime sebep olmuştur. Bu eğitimde, Özge Didem Erdoğan değişen tüketim alışkanlıklarına ve bu değişimlerin ışığında tüketimin gelecekteki trendlerine yer verecektir.

Eğitimin toplam süresi: 68 Dakika
Eğitim kategorisi: İş Dünyası

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

Eğitim Tanıtımı
1. Dijital Tüketimin Yükselişi

Eğitim İçeriği

1. Dijital Tüketimin Yükselişi

2. Döngüyü Kırmak: Yeni Tüketim Alışkanlıklarını Benimsemek

3. Dijital Tüketim: Geleceğin Mağazalarına Bakış I

4. Dijital Tüketim: Geleceğin Mağazalarına Bakış II

5. Marka Algısı

6. Sağlıklı Tüketim: Yiyeceğin Geleceği

7. Dijital Tüketimde Şirketler

Eğitmen

 Özge Didem ERDOĞAN
Pazarlama
Özge Didem ERDOĞAN