Şirketinizin Başarısında Pazarlamanın Önemi: Yönetim ve Pazarlama Stratejileri

Dr. Öğr. Üyesi
Selçuk TUZCUOĞLU

En iyi pazarlama, pazarlama gibi hissettirmeyendir.

Eğitim Hakkında

En iyi pazarlama, pazarlama gibi hissettirmeyendir.

Pazarlama, şirketlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için sürekli yeni stratejiler ürettiği bir alandır. Bir şirketi yada girişimi kurmak kadar önemlidir aslında pazarlama. Pazarlamaya dünden bugüne bakış, pazarlamada başarının nasıl geldiği, pazarlamada müşteri ilişkileri gibi bir çok konu ve fazlası Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Tuzcuoğlu ile bu eğitimde yer almaktadır.

Eğitimin toplam süresi: 63 Dakika
Eğitim kategorisi: İş Dünyası

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

  • SKA 8: İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek
  • SKA 9: Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek
Eğitim Tanıtımı
1. Dünden Bugüne Pazarlama

Eğitim İçeriği

1. Dünden Bugüne Pazarlama

2. İş Dünyasından Pazarlamaya Bakış

3. Pazarlamada Başarı ve Müşteri İlişkileri

4. Pazarlamanın Yenilikleri ve Boyutları

5. Pazarlama Karması

6. Pazarlama Stratejileri

Eğitmen

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk TUZCUOĞLU
Pazarlama
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk TUZCUOĞLU