Çatışma Yönetiminin Ötesinde: Çatışma Dönüşümü

Prof. Dr.
Esra ALBAYRAKOĞLU

Önemli olan ihtiyaçlar üzerinden kendini ortaya koyabilmektir.

Eğitim Hakkında

Önemli olan ihtiyaçlar üzerinden kendini ortaya koyabilmektir.

Çatışmaların kötü fakat kaçınılmaz olduğu ve sadece yönetilebilecekleri savı, giderek sorgulanıyor. Çatışmaları fırsat kapısı görerek, onları daha iyi bir ortak gelecek için dönüştürmeyi hedefleyen projeler öne çıkıyor. Her tür aktör arasında uzun soluklu yapıcı ilişkiler; çatışmalarda öz farkındalık, uzlaşı kültürü ve kimi zaman kolaylaştırıcılar/arabulucular gerektiriyor. Bu eğitimde Doç. Dr. Esra Albayrakoğlu, farklı sektörlerden vaka analizleriyle, çatışmalara dönüşümsel yaklaşımın ipuçlarını veriyor.

Eğitimin toplam süresi: 59 Dakika
Eğitim kategorisi: İş Dünyası

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

Eğitim Tanıtımı
1. Çatışmaları Yönetme ve Dönüştürme Teknikleri

Eğitim İçeriği

1. Çatışmaları Yönetme ve Dönüştürme Teknikleri

2. Çatışma Dönüşümünün Evreleri

3. Çatışmanın Temel Nedenlerini Ele Alma Stratejileri

4. Çatışmanın Dönüşümüne Yönelik Yaklaşımlar

5. Çatışmayı İşbirliği Yoluyla Çözme ve İşbirliğini Teşvik Etme

6. Arabulucu Aktörlerin Yaklaşımlarına Yönelik Stratejiler

7. Kolaylaştırıcı Aktörlerin Yaklaşımlarına Yönelik Stratejiler

Eğitmen

Prof. Dr. Esra ALBAYRAKOĞLU
Çatışma Yönetimi
Prof. Dr. Esra ALBAYRAKOĞLU