Bellek ve Beyin İşleyişi: Belleğinizi Tanıyın

Dr. Öğr. Üyesi
Itır KAŞIKÇI

Anılarınızın değişmesine izin vermezseniz, yeniliğe açık olamazsınız.

Eğitim Hakkında

Anılarınızın değişmesine izin vermezseniz, yeniliğe açık olamazsınız.

Bu eğitim, bellek yeteneklerinizi anlamanıza ve iyileştirmenize yardımcı olacak temel bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. Belleğinizin nasıl işlediğini anlamak, daha etkili öğrenme ve bilgi yönetimi stratejileri geliştirmenize yardımcı olacaktır. İnsanların bellek yapısı nasıldır? Uzun süreli bellek türleri nelerdir? Belleğimizi daha iyi nasıl kullanabiliriz? Tüm bu sorularınızın cevabına Dr. Öğr. Üyesi Itır Kaşıkçı ile bu eğitimde ulaşacaksınız.

Eğitimin toplam süresi: 71 Dakika
Eğitim kategorisi: Yaşam

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

  • SKA 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak
  • SKA 4: Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek
Eğitim Tanıtımı
1. İnsanın Bellek Yapısı

Eğitim İçeriği

1. İnsanın Bellek Yapısı

2. Bellek Sorunları

3. Uzun Süreli Bellek Türleri

4. Öğrenme ve Unutma Stratejileri

5. Belleğimizi Nasıl Daha İyi Kullanırız?

Eğitmen

Dr. Öğr. Üyesi Itır KAŞIKÇI
Psikoloji
Dr. Öğr. Üyesi Itır KAŞIKÇI