Belirsizliklerle Başa Çıkmanın Yolları: Yenilikçi Yaklaşımlar ve Stratejiler

Dr.
Hüseyin GÜLER

Günümüzde inovasyon şirketlerin öncelikli gündem maddesi haline gelmiştir.

Eğitim Hakkında

Günümüzde inovasyon şirketlerin öncelikli gündem maddesi haline gelmiştir.

Günümüzde değişim ve gelişim ile nitelendirilen inovasyon kavramı, kurumsal hayatın da ilgisini çekmektedir. Kurumlar, kurumsal inovasyonun arkasındaki itici güçleri araştırmakta, süreç ve sistemleri tanımaya çalışmakta, iş birlikleri ve ortaklıkları değerlendirmekte ve başarılı kurumsal inovasyon girişimlerine örnekler aramaktadır. Çok tartışılan bir konu olsa da, kurumsal inovasyon detaylı bir bakış açısını gerektirmektedir. Bu eğitimde, Dr. Hüseyin Güler ile kurumsal inovasyon kavramından yola çıkarak teoriden pratiğe doğru bir sürece tanıklık ediyor olacaksınız.

Eğitimin toplam süresi: 64 Dakika
Eğitim kategorisi: İş Dünyası

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

Eğitim Tanıtımı
1. İnovasyon: İlerlemenin Arkasındaki İtici Güç

Eğitim İçeriği

1. İnovasyon: İlerlemenin Arkasındaki İtici Güç

2. Kurumsal Dünyada İnovasyonu Tanımlamak

3. Değer Yaratan Bir Strateji Olarak İnovasyon

4. İnovasyon Yaklaşımlarını Değerlendirmek

5. İnovasyon Eylemi: Türkiye’den İnovasyon Örnekleri

6. İnovatif Şirketlerin Özellikleri I

7. İnovatif Şirketlerin Özellikleri II

Eğitmen

Dr. Hüseyin GÜLER
İnovasyon Yönetimi
Dr. Hüseyin GÜLER

Sertifika Programları

Bu dersin ait olduğu sertifika programları aşağıda listelenmiştir.