Blog

Kullanıcı Deneyimi: Marka Yaratma ve Sosyal Medya Kullanımı

Kullanıcı Deneyimi: Marka Yaratma ve Sosyal Medya Kullanımı

Kullanıcı Deneyimi: Marka Yaratma ve Sosyal Medya Kullanımı

Yazar Gökay Hamdi ŞENEL Tarih 30.09.2022

Dr. Ögr. Üyesi Selçuk Tuzcuoğlu hocamızın aktardığı önemli bilgilerle oluşturulan Marka Yaratma ve Sosyal Medya Kullanımı eğitimimizi tamamlayan kullanıcımıza, "Sizin için nasıl bir deneyimdi?" sorusunu sorduk. 

Deneyimlerini bizler ve siz değerli takipçilerimiz için aktardı. 

MARKAMI NASIL BİR SONRAKİ SEVİYEYE TAŞIRIM? 

Sektörde yer edinmek ve markanızı kabul ettirebilmek ince ve meşakkatli bir sürece ihtiyaç duyar. Bu sürecin yönetimi ise ancak profesyonel yaklaşımlarla mümkündür. İyi bir marka algısı yaratmak ve beraberinde iletişim temellerini doğru oturtmak başarıyı gelecekten günümüze çekebilmek için önem arz etmektedir. 

Bu anlamda, ben de kendi markamı yarınlara daha etkili taşıyabilmek, sektörde yerini sağlamlaştırabilmek ve günümüzde pek önem arz eden sosyal medyayı doğru kullanabilmek niyetiyle BAUGO’da yer alan “Marka Yaratma ve Sosyal Medya Kullanımı” eğitimini aldım. 

Bu eğitime başlamadan önce zihnimde yeni yaratılan bir markanın geleceğe nasıl daha etkili taşınabileceği ve sektör vitrininde yer edinebilmesinin nasıl mümkün olacağı konuları üzerinde duracağımız fikri mevcuttu. Fakat eğitimi tamamladığımda benim düşüncelerime ek olarak sadece yukarıda bahsettiklerimin değil; aynı zamanda markanın doğru şekilde nasıl oluşturulacağı, tüketici algısının nasıl yönetileceği, marka duruşunun ne demek olduğu, sosyal medyanın kitleleri nasıl bir araya getirdiği ve yaratılan markanın nasıl bir hikâyesi olması gerektiği gibi konuların da bu eğitimin içeriğine dâhil olduğunu fark ettim. 

Bu yolculuk içerisinde, farklı kavramlar ile tanışma ve benliğime katma fırsatı buldum. Örneğin, marka duruşu ve marka konumlandırma gibi kavramlar ziyadesiyle dikkatimi cezbetti. Marka duruşu kavramı, yaratılan markanın sektörde hangi normlara sadık kalarak hangi fikirlerin odağında bir duruş sergileyeceğini gösterirken marka konumlandırma kavramının ise piyasaya sürülen ürünün ya da pazarlanan projenin, geniş bir yelpazeye sahip olan sektör içerisinde hangi konuma oturtulacağı, hedef kitlesinin hangi kesimler olacağı ve en önemlisi de tüketiciye katacağı değeri hangi minvalde sunacağı bilgilerine hasıl oldum. 

Ek olarak hedef kitle belirleme, mevcut misyon ve vizyonu bu kitleye doğru iletişim kanalları üzerinden ulaştırma ve akabinde istenilen mesajı doğru kaynak ile anlamlı bir şekilde iletmenin ne kadar önem arz ettiğini öğrendim. Kurumsal hayatta üretilen ya da sunulan ürün veya projenin çeşitli fırsatları beraberinde getirebileceği gibi; aynı zamanda tehditlere karşı savunmasız olunmaması, her daim nitelikli ve hazır olunması gerektiğini öğrendim. 

Markanın temellerinin, birçok alanda sağlam atılmasını ardından da geleneksel pazarlama kanallarının yanında, gelişen teknoloji ve hayat standartlarının artık bizleri sosyal medyanın alternatif kullanımına yönlendirdiği gerçeği ile de yüzleştim. Sosyal medyanın yadsınamaz gücünün marka yaratma ve yaratılan bu markayı görünür kılma yolundaki önemini ben de bu eğitim sayesinde bir kez daha görmüş ve derinlemesine incelemiş oldum. Eski medya ve yeni medya kavramlarının ne demek olduğunu, günümüzde markaların artık neden sosyal medyaya yöneldiğini ve yakın gelecekte eski medyanın neden demode kalacağı konusunda da fikir sahibi oldum. 

Sosyal medyanın pazarlamayı yeni bir boyuta taşıması ve anlık etkileşim sayesinde markaların sosyal medya etkileyicileri ile nasıl ön saflarda yer almasına imkân tanıdığını gördüm. Buna istinaden markaların kendi amaçları doğrultusunda ne kadar etkili pazarlama stratejileri yaratıp bundan fayda sahibi olabileceklerini de idrak etmiş oldum. 

Son olarak marka ve sosyal medya birlikteliğinin hikayeleştirme çalışmalarıyla taçlandırılması ise bu eğitimin önemli nimetlerinden bir tanesi olarak karşıma çıktı. Artık pazarlama stratejileri içerisinde markamı ön plana çıkartmak için yapmam gerekenleri daha iyi biliyorum. Doğrudan ve dolaylı yoldan bir mesajın iletilebilmesi ve karşı tarafta anlamlı bir yankı uyandırabilmesi için neler yapmam gerektiğine hakimim. 

Ayrıca eğitmenimiz Selçuk Tuzcuoğlu’na da ayrı bir parantez açmak isterim. Gerek anlatım dili gerek verdiği muhteşem bilgiler gerekse beni eğitimin içerisine çekmesi açısından gerçekten üst düzey bir anlatı sundu. Kendisi ile bu eğitim süresince birlikte vakit geçirmekten mutluluk duydum. Teorik ve pratik bilgileri harmanlayarak bu eğitimi bana sunması beni oldukça etkiledi. Ek olarak sadece akademi tecrübesi değil aynı zamanda sektör tecrübesinin de bulunması ve tam olarak bu mecranın mutfağını tanıması ve bilmesi de bu eğitimin benim açımdan bir seviye daha ileri taşınmasına olanak sağladı. Bu anlamda, kendisine minnettar olduğumu da eklemeden edemeyeceğim, eğitimin anlamlı bir bütün halinde kusursuz ilerlemesinde rolü çok önemliydi. 

Eğer sizler de markanızı daha ileriye taşımak istiyorsanız BAUGO’da yer alan “Marka Yaratma ve Sosyal Medya Kullanımı” eğitimini tamamlamanızı sizlere tüm kalbimle tavsiye ederim. Sözlerimi Selçuk Hocam’ın marka mesajlarını iletmedeki öneme vurgu yaptığı sözleri ile bitirmek isterim; “Hikâye anlatmadan marka mesajlarını iletmek günümüzde mümkün değildir.”