Prof. Dr. Bilge UZUN

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bilge UZUN
Prof. Dr. Bilge UZUN

Hakkında

Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında kazanan Uzun, akademik hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Yüksek Lisans ve doktora eğitimlerini ODTÜ’de aynı alanında tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında Berlin Humboldt Üniversitesi’nde burslu araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuştur. 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında Doktora programını tamamlamıştır. Roehampton Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde bir yıl süreyle burslu misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Görevini tamamladıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde akademik çalışmalarına devam ederken ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü’nde de çalışmıştır. Halen, severek çalıştığı Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD’nda Prof. Dr. olarak görevine devam etmektedir.

“Ertelemenin Kültürler Arası Karşılaştırılması: İngiltere, Avusturya, Türkiye ve Polonya Karşılaştırması” adlı çalışması The New York Times dergisinde Türk Kadın Araştırmacı olarak yer almasını sağlamıştır. Ayrıca Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürlüğü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü ile iş birliği çerçevesinde Çocuklarda Bilinçli Farkındalık (Mindfulness for Children) ve Mindful Okul alanına yönelmiştir. Uluslararası düzeyde uzun soluklu eğitimlerini tamamlayarak ‘İleri Düzey Mindful Okul Eğitimcisi’ unvanını almıştır. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürlüğü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölüm Başkanı Özen Yazgan ile, halen Bahçeşehir Kolejleri İlköğretim düzeyinde uygulanan Mindful Okul müfredatını geliştirmiştir.

Eğitimler