Prof. Dr. Ahmet ÖNCÜ

Sosyoloji

Ahmet ÖNCÜ
Prof. Dr. Ahmet ÖNCÜ

Hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1987 yılında ise aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1996 yılında Kanada Alberta Üniversitesinden Sosyoloji alanında yüksek lisansını tamamlamış ve Dr. unvanını almaya hak kazanmıştır. Önceki yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Alberta Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Araştırma alanları, örgüt sosyolojisi, politik iktisat ve toplum teorisidir.
Bazı Makaleleri; Science & Society, Journal of Historical Sociology, International Review of Sociology, New Perspectives on Turkey, Cultural Logic, Mülkiye, Toplum ve Bilim, METU Studies in Development, Evrensel Kültür, Görüş dergilerinde yayımlandı.
Envisioning Togetherness: Politics of Identity and Modes of Belonging, Neoliberalizmin Tahribatı, İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar: Korkut Boratav ve Oktar Türel’e Armağan, The Ravages of Neo-Liberalism: Economy, Society and Gender in Turkey kitaplarına bölüm yazmıştır.

Öncü, 1994 yılında Andrew Stewart Lisansüstü Başarı Ödül ve 1995 yılında Jordin Kaplan Lisansüstü Başarı Ödülü almaya hak kazanmıştır. Prof. Dr. Ahmet Öncü halen Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü görevini yürütmektedir.

Eğitimler