Araştırma Sürecinde Başarının Anahtarı: İyi Bir Araştırma Müşterisi Olmak


Alev BAYRAK

“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz.”

Eğitim Hakkında

“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz.”

Pazarlama araştırması eğitimi, bireylere pazar araştırması yapmak için gereken bilgi ve becerileri öğretmeye odaklanır. Pazarlama araştırması, pazarlama stratejisini ve karar vermeyi bilgilendirmek için bir hedef pazar veya müşteriler hakkında veri toplama, analiz etme ve yorumlama sürecidir. Tüm bu süreçleri Alev Bayrak ile gözden geçirip, bir pazarlama araştırmasının tüm süreçlerini detaylıca analiz etmek ister misiniz?

Eğitmen: Alev BAYRAK
Eğitimin toplam süresi: 141 Dakika
Eğitim kategorisi: İş Dünyası

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

Eğitim Tanıtımı

Eğitim İçeriği

1. Pazarlama Araştırmalarının Temelleri

2. Araştırmaya Giriş ve Tanım

3. Araştırma Yöntemleri: Kalitatif ve Kantitatif Araştırma

4. Örnek Olay İncelemeleri: Kalitatif ve Kantitatif Araştırma

5. Pazarlama Araştırmalarını Hangi Durumlarda Kullanılabilir?

6. Araştırma Hedef Kitlesini Belirleme ve Değerlendirme

7. Araştırma Çalışmalarını Tasarlamak ve Yürütmek

8. Araştırmada Veri Analizi ve Raporlama Teknikleri

9. Araştırma Terimlerini Tanımlama ve Değerlendirme

10. Araştırma Bölgeleri ve Dağılımları

11. Etik Kodları Tanıma,Vaka Çalışmaları ve Senaryoları İnceleme

12. Sosyo-Ekonomik Statü ve Değişkenleri

13. Sosyo-Ekonomik Statünün Getirdikleri

14. Sosyo-Ekonomik Statü Gruplarının İlişkisine Genel Bakış

15. Araştırma Tasarım Örneği: Problem Tanımından Uygulamaya

Eğitmen

 Alev BAYRAK
Pazarlama Araştırmaları
Alev BAYRAK